XiuRen秀人网朱可免费

XiuRen秀人网朱可免费

出锻灶中,紫色轻如尘者佳,取至阴沉重之性。叉头者令人烦喘,叉尾者发人痼疾。

风客于胃泄泻,脾胃药中宜加用之。疫发之时,以此药置水,食之则不传染,且能解毒软坚,治妇人血气。

若大小不等、色黄、皮起细横纹、有须如线,折之中空、质柔、内外皆黄、其气烈者,即片子姜黄也。若用纯阴滋腻,徒资胶滞,热无由而散也,是须黄固护其营,不使重夺其汗,而阴自守,热自除矣。

苦辛微寒,无毒。 云术肥大气壅。

去芦或酒炒或甘草汤浸一宿用。(向错简在硝石条内,今正之。

然脾胃虚寒及阴虚火动者,慎勿轻用,以取虚虚之咎。发明海石乃水沫结成,色白体轻。

Leave a Reply